ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ-ಅಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಿ.ಸುಳ್ಯ ದ.ಕ 574239

 
ಕ್ರ.ಸಂ ವಿವರ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ದರ
1. ಜಾಮೀನು ಸಾಲ 14%
2. ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ 14%
3. ಆಭರಣ ಈಡಿನ ಸಾಲ
1 ವರ್ಷ 11%
4. ವೇತನ ಸಾಲ 13.50%
5. ವಾಹನ ಸಾಲ ಹೊಸತು 11%
6. ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವಾಹನ ಹಳೆಯ ವಾಹನ ಸಾಲ 13.50%
7. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಸಾಲ (ಜಾಗ ಖರೀದಿ) 13.50%
8. ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಖರೀದಿ ಸಾಲ 13.50%
9. ನೂತನ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಲ 12.50%
10. ಮನೆ ದುರಸ್ತಿ 13.50%
11. ಸರಕಾರದ ವಿಶ್ವಸ್ಥ ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳು, ಉಳಿತಾಯ ಪತ್ರ ಸಾಲ 13.50%
12. ಜೀವ ವಿಮೆ ಪಾಲಿಸಿ ಆಧಾರ 13.50%
13. ಭೂಮಿ ಸಾಲ ಅಡಮಾನ ಸಾಲ (ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ) 13.50%
     
ಕ್ರ.ಸಂ  ಠೇವಣಿಗಳ ವಿವರ ಪ್ರಸಕ್ತ ಬಡ್ಡಿ
1. 46 ದಿನಗಳಿಗೆ 5%
2. 90 ದಿನಗಳಿಗೆ 5.50%
3. 180 ದಿನಗಳಿಗೆ 6.50%
4. 180 ದಿನಗಳಿಂದ 364 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 7.50%
5. 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ (365 ದಿನಗಳು) 8.50%
6. 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 8.75%
7. ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ 4%
8. ಆರ್.ಡಿ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ   9% 9.50% 10%
9. ನಿತ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಗೆ 3%
   

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ, ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರಿಗೆ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಶೇ.0.50 ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಬಡ್ಡಿ

ಶಾಶ್ವತ ಠೇವಣಿಗೆ ಶೇ.9.75