SVCCS - Sri Venkataramana Credit Co-Operative Society

Take look at our

About our Interest Rates

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿವರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ
1. ಜಾಮೀನು ಸಾಲ 13%
2. ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ 13%
3. ಆಭರಣ ಈಡಿನ ಸಾಲ 1 ವರ್ಷ 11%
4. ವೇತನ ಸಾಲ 13.00%
5 ವಾಹನ ಸಾಲ ಹೊಸತು 11.50%
6. ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವಾಹನ ಹಳೆಯ ವಾಹನ ಸಾಲ 13.00%
7. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಸಾಲ (ಜಾಗ ಖರೀದಿ) 13.00%
8. ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಖರೀದಿ ಸಾಲ 13.00%
9. ನೂತನ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಲ 12.50%
10 ಮನೆ ದುರಸ್ತಿ 13.00%
11. ಸರಕಾರದ ವಿಶ್ವಸ್ಥ ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳು, ಉಳಿತಾಯ ಪತ್ರ ಸಾಲ 13.50%
12. ಜೀವ ವಿಮೆ ಪಾಲಿಸಿ ಆಧಾರ 13.50%
13. ಭೂಮಿ ಸಾಲ ಅಡಮಾನ ಸಾಲ (ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ) 13.00%
ಕ್ರ.ಸಂ ಠೇವಣಿಗಳ ವಿವರ ಪ್ರಸಕ್ತ ಬಡ್ಡಿ
1. 46 ದಿನಗಳಿಗೆ 4.50%
2. 90 ದಿನಗಳಿಗೆ 5.00%
3. 180 ದಿನಗಳಿಗೆ 6.00%
4. 180 ದಿನಗಳಿಂದ 364 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 7.00%
5. 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ (365 ದಿನಗಳು) 7.75%
6. 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ (365 ದಿನಗಳು) 7.75%
7. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 8.25%
8. 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 8%
9. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 8.5%
10. ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ 3.00%
11. ಆರ್.ಡಿ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ 8% 8.50% 9%
12. ನಿತ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಗೆ 3%

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ, ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರಿಗೆ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಶೇ.0.50 ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಬಡ್ಡಿ